Wat is stress- en of burn-outcoaching?

Het doel van een coachingstraject is herstel van de burn-out: ontspannen, energie opdoen en veranderingen bewerkstelligen in omgang met burn-out, het leven en in omgang met het werk. We werken hierbij op meerdere fronten tegelijk (ontspanning, cognitieve veranderingen, fysieke belastbaarheid, zelfvertrouwen, omgaan met angsten etc). Dus wat is stress- en of burn-out coaching? Kom er hier achter!

Burnoutprogramma

Onderstaand treft u een overzicht van de verschillende modules waaruit het burnoutprogramma is opgebouwd. Elke module wordt op maat ingevuld.
Het traject bestaat uit een aanloop, drietal fases en nazorg:
Aanloopfase : Intake gesprekken en trajectplan

Fase 1 Leren Bijkomen

Sessie 1: Diagnostiek en oriëntatie. U bent reeds getest op burnout. Nu wordt
nagegaan in hoeverre ‘de’ typische burnoutverschijnselen bij u aanwezig zijn. Het
programma wordt uitgelegd, financiën worden besproken en huiswerk wordt ingeleid – o.a. je burnoutverhaal opschrijven.

Sessie 2: De uitputting. Er wordt met u diepgaand geïnventariseerd wat stressgevende
situaties en factoren zijn. Die worden vastgelegd. Eveneens wordt nagegaan welke
factoren in uw leven u nog energie geven, en welke u vroeger energie gaven. De
probleemgebieden (qua energielekkage) worden met u op een rij gezet. Er worden
prioriteiten gesteld m.b.t. tot diverse zaken.

Sessie 3: Zelfvertrouwen. Er wordt een 360 feedback rond u georganiseerd, en u maakt kernkwadranten, zodat u een des te beter inzicht krijgt wat u allemaal wel goed doet. Dit verhoogt uw zelfvertrouwen.

Sessie 4: Stabilisatie. Werk stress kan overvloeien in privé en vice versa; hetzelfde geldt voor de vrije tijd. Deze invloeden worden op een rij gezet. De energiegevers worden benadrukt en tussentijds wordt nagegaan hoe u tot een goede, energiegevende weekplanning kunt komen. Ontspanning wordt geïntroduceerd.

Fase 2: Inzicht verwerven

Sessie 5: Aanpak energievreters/stressoren. De eerder gemaakte lijst wordt erbij
gehaald, en er wordt diepgaand geïnventariseerd wat en hoe kan worden verminderd qua spanningsbronnen.

Sessie 6: Coping. Coping is ‘omgaan met’. Er wordt nagegaan wat uw copingstijl is in
allerlei situaties. En hoe u eventueel anders met dingen om kunt gaan. Andere
copingstijlen worden geoefend met rollenspelen, en huiswerk om een en ander uit te
proberen.

Sessie 7: Job match. Burnout kan voortkomen uit een slechte match tussen persoon en werkinhoud of werkomgeving. De 8 meest gangbare mismatches worden met u nagegaan, om te kijken wat wel of niet van toepassing is. Ook wordt per gebied nagegaan wat er wel of niet aan te doen valt.

Sessie 8: Belangentegenstellingen. Veel burnout hangt ook samen met
belangentegenstellingen. Met u worden alle belangentegenstellingen in uw leven
nagegaan – ook de tegenstellingen tussen u en uw omgeving. Ook wordt nagegaan wat of wie de ‘steungevers’ in uw leven zijn en wie de ‘vermoeiers’.

Fase 3: veranderen voor de toekomst

Sessie 9: Overtuigingen. Tijdens de sessies, maar ook door de week tussen sessies
door (tijdens het uitvoeren van uw activiteitenplanning) gaan u dingen verrassen en
opvallen waardoor uw opvattingen soms veranderen. Wij gaan op een rij zetten welke
opvattingen bij u wellicht allemaal zijn veranderd. De veranderde opvattingen kunnen
leiden tot verminderde burnout.

Sessie 10: Overzicht veranderingen. Hier worden alle zaken die u hebt ontdekt en wilde veranderen op een rij gezet: de energievreters die worden aangepakt, de energiegevers, de belangentegenstellingen, de coping, de jobmatch. E.e.a. wordt samengevat en consistent gemaakt.

Sessie 11: Door anderen dan u te maken veranderingen. De burnout lag natuurlijk niet geheel aan u. Aan de hand van de lijsten in de voorgaande sessies wordt vastgesteld wie verder wat moet veranderen om u uit de burnout te houden en hoe u dat gaat aanpakken.


Sessie 12: Coming out/voor veranderingen opkomen. Hier wordt alles bij elkaar
opgeteld, worden de belangrijkste doelen opgeschreven – voor uzelf en anderen. U gaat achter uzelf staan.


Doe de gratis test en kom er meteen achter of je een burn-out hebt. Klik hier voor de test!

Nazorg

Deze laatste fase is bedoeld om terugval te voorkomen en de re-integratie bij de eigen werkgever optimaal te ondersteunen. Gedragsverandering (bij uzelf en anderen) gaat niet vanzelf en kan in deze fase bijgestuurd worden. Eventueel wordt een driegesprek georganiseerd om het herstelprogramma te evalueren en af te ronden.

Wat-is-stress-en-of-burn-outcoaching